Selvportrett  ved Nordre Trollvann i Østmarka / Self portrait by the forest lake "Northern Trollvann" in the Østmarka forests near Oslo.

Selvportrett fra Svartdalen - en av de artigste løypene i Østmarka. / Self portrait from "Svartdalen" - one of the most amusing ski-tracks in Østmarka.

Skogsbildene er tatt i Østmarka i og ved Oslo, mens fjellbildene er hovedsaklig fra Rondane og Jotunheimen.
Bildene formidler de enkle opplevelsene når man "går på tur" i skogen eller fjellet.
De fleste vil gjenkjenne motivene og tenke at "det har jeg opplevd", eller "der har jeg vært".
Og jeg ønsker at betrakteren dermed kjenner respekt for og tilhørighet  med våre dypeste røtter. 

Selv er jeg født i 1960 og har min oppvekst i Ryfylke i Sør-Vest-Norge, men har bodd i Oslo-området som voksen. 
Fjellet var mitt naturlige turområde som tenåring, og fremdeles er det der jeg føler at jeg hører til.
Men skoglandskapet rundt Oslo har vært mitt rekreasjonsområde i mange år, og spesielt på vinterens skiturer kommer man i nær kontakt med elementene.
Kontakt meg gjerne ved spørsmål eller et eller annet interessant.
Forest pictures are from the Østmarka Forests east in/of Oslo, while the mountain scenes are mainly in Jotunheimen or Rondane.
The pictures convey the undemanding experiences one has when walking or hiking in the forests or mountains.
Most people will recognise the scenes and think "this have I experienced" or "here have I been".
And I wish that the viewers then become aware of the respect for and connection with our most profound roots.
I am born 1960 and grew up in Ryfylke - a region in South-West Norway, but have lived in Oslo as grown up.
The mountains were my natural outdoors area as a teenager, and still I feel I belong there. 
But the forests near Oslo have been my recreation area for many years, and especially when skiing in the winter, one becomes close contact with the elements. 
Please send me a message for questions or some interesting comments.
Submit
Takk for henvendelsen. Jeg kontakter deg så snart det er praktisk mulig.
Ring meg evt på tlf 90 55 16 60.

Thank you. I'll contact you as soon as practically possible.
If I delay to long - call me at +47 90 55 16 60
Back to Top