En stille dam i Sølvdoblabekken.
Juni -21 
Sølvdoblabekken en en liten bekk i Østmarka med svært varierende vannføring.
Små demninger er laget langs løpet, og her er det stille dammer selv i tørre perioder.
Sølvdoblabekken is a small stream in Østmarka with very varying water flow.
Small dams have been built along its course, and here there are still ponds even in dry periods.
Back to Top