Østmarka, oktober

Høsten skyller bort restene
 av året som gikk.
The autumn washes away
the rests from
the year that passed.
Back to Top