Søndre Kjerrmåsatjern. oktober -21
Det gylne kveldslyset får sivet til å gløde etter denne klare og stille høst-dagen.
Det lyser opp foran skogen som ligger i skygge bak.
The golden evening light makes the reeds glow after this clear and calm autumn day. 
It illuminates the foreground against the forest that lies in shadow behind.
Back to Top