Bildet er tatt i Maigrasdalen ved Askevannet i desember -19
I skumringa endrar skogen seg,
og skapningar frå fantasien
trer fram.
Dei kviskrar og mumlar
til kvarandre
på løyndomsfulle språk.
In the twilight, the forest changes,
and creatures from imagination
emerge.
They whisper and murmur
to each other
in secretive languages.

Back to Top